Měsíc září patřil v Kyjově již tradičně výstavě ovoce, zeleniny a květin. Děti v domě kultury obdivovaly výpěstky místních zahrádkářů. V letošním roce si prohlédly i výtvarné práce žáků mateřských a základních škol na dané téma.