Předškoláci navštívili ZUŠ Kyjov, kam byli pozváni na koncert. Přivítala je p. učitelka výtvarného oboru, která je provedla školou a ukázala, jak rozličně zpracovávají s dětmi z výtvarního oboru téma kočky. Poté byly děti uvedeny do sálu, kde pro ně bylo připraveno vystoupení různých hudebních oborů a také dramatického oboru. Děti měly možnost se do dění zapojit a sdílet své zkušenosti a vědomosti s ostatními. Zároveň byly děti obohaceny o nové poznatky a třeba si získaly k některému oborů své sympatie.