V úterý 1. 6. 2021 jsme pro děti u příležitosti Dne dětí připravily na školní zahradě zábavný program. Nakreslené pohádkové postavy vybízely děti k rozličným činnostem a motivovaly je k plnění zajímavých aktivit. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, prolézání pavoučí sítí, házení míčků, chůzi se zavázanýma očima, ale také spolupráci a vzájemnou souhru dětí při dalších činnostech. Odměnou byl dárek v podobě hraček na zahradu a také sladká odměna pro každého.  Počasí přálo, program byl pestrý a jsme rády, že jsme mohly vidět dětské úsměvy. Najdete se na fotkách?