Provozní doba

Provoz mateřské školy začíná v 6:15 a končí v 16:00

Režim dne

6:15-11:45

  • scházení dětí, volné hry dětí, ranní, komunitní, diskuzní, hodnotící kruh a jiné dle situace a potřeby), tělovýchovná nabídka činností, individuální a skupinová práce s dětmi
  • hygiena a postupná svačina (v případě příznivého počasí se některé aktivity uskutečňují na školní zahradě hned po ranní svačině)
  •  příprava na pobyt venku
  • pobyt venku (dle aktuálních povětrnostních podmínek)
  • v logopedické třídě je individuální práce s dětmi v logopedické pracovně

11:45 – 12:15

  • oběd

12,15 – 14,30

  • příprava na odpočinek
  • odpočinek dle individuální potřeby dítěte, klidové a individuální činnosti
  • hygiena, odpolední svačina

13,30 – 16,00

  • odpolední činnosti – individuální činnosti, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě, dokončení prací započatých dopoledne, volné hry dle zájmu dětí