Školné

  • úplata za předškolní vzdělávání při pravidelné docházce je ve všech mateřských školách v Kyjově stejná a činí 420 Kč/měsíc
  • děti, které navštěvují MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ a děti s odklade povinné školní docházky školné nehradí. Jde o povinné předškolní vzdělávání.
  • při pravidelné polodenní docházce dítěte do MŠ na 4 hodiny denně bude školné sníženo o 1/3 z celkové částky
  • Způsob docházky si zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy

Stravné

  • pokud je dítě přítomno v MŠ stravuje se vždy
  • stravné na jeden den činí 30 Kč
  • děti, které dosáhnou v příslušném školním roce 7 let, hradí 33 Kč
  • podrobné informace k platbám obdržíte při nástupu do mateřské školy