Kritéria pro přijetí

Jsou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí do MŠ ve školním roce 2020/2021.

Naleznete je zde.