2023-08-16 - 2023-08-16

Detail

  • Start Date 2023-08-16
  • End Date: 2023-08-16

Na konci února se děti zúčastnily výchovně vzdělávacího programu na DDM Kyjov. Program byl zaměřen na ochranu životního prostředí. Děti se jednoduchými hrami učily, jak chránit přírodu kolem sebe.