ADOPCE

V roce 2010 naše mateřská škola adoptovala „na dálku“ filipínského chlapce

2 (1)

Angela, kterému přispíváme 700,- Kč měsíčně na školné, pomůcky aj.

Příspěvek je vybírán jednou za 3 měsíce spolu se stravným a činí 20,- Kč (u sourozenců rodič platí jen za jedno dítě).

Na adopci na dálku se finančně podílí také všichni zaměstnanci MŠ.

Podrobnější informace, včetně korespondence s chlapcem jsou zveřejňovány průběžně  na nástěnkách v šatnách.